5 Facebook-fejl du skal stoppe med lige NU!

Det kan være sin sag at lave gode opslag på Facebook, for der findes simpelthen ikke en formel eller skabelon, der passer på alle. Men der er dog nogle tommelfingerregler, der gør sig gældende uanset, hvem man er, og nogle faldgruber, som man lige så godt kan undgå.

Jeg har her samlet nogle af de fejl, som man ret beset bør bestræbe sig på at undgå med det samme. Med den lille undtagelse, at der naturligvis kan være nogle helt unikke tanker bag, der gør at man helt bevidst vælger at begå dem.

1/ Du bruger url-forkortere
Der kan være mange æstetiske grunde til at vælge at forkorte sine url’er, når man deler indhold på Facebook. Særligt, hvis url’en skal stå i opslagsteksten. Til gengæld er det også voldsomt problematisk, hvis du generelt vil holde trafikdata hemmeligt for eksempelvis konkurrenterne. Flere af de mest populære firmaer, der kan forkorte dine url’er giver således hel eller delvis adgang til dataen for linket.

Eksempelvis kan man ved blot at sætte et + efter en bit.ly-adresse få seneste trafikdata på dette specifikke link.

Det gælder også de samarbejdspartnere, som benytter bit.ly’s teknologi. Eksempelvis BBC, der har deres BBC.in-forkortelser. Her kan et simpelt + i forlængelse af url’en også givet et indblik i trafik.

Udklip - BBC.in

Udklip - GooglEn anden af de populære url-forkortere er Google med goo.gl, men her er man faktisk endnu mere gavmild med data. Hvis man sætter + efter adressen, så får man ud over trafikdata også data på kilde, platform, enhed og geografi.

De to ovenstående er ikke unikke. Eksempelvis er også tiny.cc ganske åbne. Her skal der blot skal sættes et ~ efter den forkortede url.

Der er sikkert flere andre, der også er mere åbne end du måske gik og regnede med.

Uanset hvem du bruger, så bør brugen ske med omtanke, hvis overhovedet.

2/ For meget tekst på billeder
Ok, du har hørt om 20 %-reglen og måske har du også hørt, at Facebook slet ikke er så rigide på det punkt mere? Forstået således, at Facebook ikke længere per automatik afviser billeder, hvor der er mere end 20 procent tekst på.

Men, men, men …

Tekst på billeder er stadig en udfordring. I praksis kan en teksttung grafik/billede blive afvist af Facebook, men mere sandsynligt er det, at tekstmængden hæmmer rækkevidden. Facebook reducerer simpelthen effekten afhængig af, hvor meget tekst, der er.

Eller rettere, hvor meget Facebook vurderer, at din tekst på din grafik/billede fylder. Her er det værd at notere sig, at det faktisk ikke er lige meget, hvor på billedet teksten befinder sig. Man kan sagtens være ude for, at en lille ændring af placering giver en ændret måling af, hvor meget teksten fylder.

Det skyldes, at Facebook i praksis trækker et gitter ned over billedet, og registrerer, hvor mange af felterne, der er tekst i. Hvis antallet af felter overskrider 20 procent begynder problemerne. Du skal altså som udgangspunkt holder (hele) teksten inden for fem af de 25 felter, som Facebook trækker ned over alle grafikker/billeder.

Du kan blive klogere på, hvordan det fungerer, og hvordan du kan arbejde med de 20 procent HER (eksternt link)

3/ Forkerte (eller ingen) KPI’er
Der kan være mange grunde til at man er på Facebook. Jeg har så, desværre, ofte opdaget, at bevæggrundene ikke er lige tydelige alle steder. Det betyder, at der ikke er en tydelig kurs for indsatsen, hvorfor der heller ikke nødvendigvis er nogen – eller de rette – pejlemærker og derfor er det tæt ved umuligt at afgøre, hvorvidt indsatsen kan betale sig.

Det kan godt være, at man går efter at få mange følgere, men det er altså kun ok, hvis man har gjort op med sig selv, hvorfor man vil have mange følgere, hvem de skal være og hvad man vil bruge dem til. Man kan altid puste sit antal af følgere op, men det gør mere skade end gavn, hvis de ikke er de rigtige for virksomheden. Læs mere her: Har du styr på dine Facebook-følgere?

Helt grundlæggende bør der for indsatsen på Facebook være styr på, hvem man kommunikerer til, hvad man gerne vil kommunikere til dem og have dem til, hvorefter man måler på det. Det vil sige, at man for hvert eneste opslag skal gøre op med sig selv, hvem man taler til, og hvad man gerne vil have modtageren til (skal opslaget deles, skal der købes noget, tilmeldes et nyhedsbrev osv.). Har man styr på, hvad man vil opnå med det enkelte opslag, så kan man også se om det er lykkedes. Herefter kan der tages læring fremadrettet og dermed optimeres på de efterfølgende opslag.

4/ Ignorering af interaktioner
Det er ikke altid positivt, hvis et opslag får mange kommentarer og likes. Og her gælder det ikke kun i forhold til punkt 3, hvor man måske i virkeligheden helst ville have modtageren til at skrive sig op til et nyhedsbrev i stedet.

Mange interaktioner kan også være fordi, der er noget helt galt. Et opslag kan således få stort reach, fordi det i virkeligheden har udviklet sig til en shitstorm. Man bør således ALTID holde øje med, hvilke interaktioner, der kommer på et opslag og om det rent faktisk har en positiv karakter. Undlader man dette, så kan man komme i en situation, hvor man synes, at man har gjort alt rigtigt, fordi opslaget gik viralt, men i virkeligheden har man lavet ridser i sit omdømme.

5/ Din annoncering er begrænset til boost
Jeg er ikke en af dem, der taler boost fuldstændigt ned, når det gælder annoncering på Facebook. Det kan godt have en effekt – især hvis vil ramme sine egne følgere – men ret beset er det for de dovne, og der er nogle helt grundlæggende årsager til, at man bør droppe det og i stedet satse på egentlig annoncering via Facebooks Business Manager.

Ved et boost optimerer Facebook alene efter rækkevidde, og Facebook vurderer selv, hvordan dit budget skal bruges. Ret beset kan det hele blive brændt af på tidspunkter, der ikke er optimale i forhold til det, som du ved matcher din målgruppes forbrugsmønster.

Vælger du i stedet selv at stå for at bygge annonceringen op, så får du langt mere kontrol. Vigtigst af alt, er du med til at bestemme, hvilken effekt du er ude efter, og som Facebook skal optimere efter og du har mere kontrol over, hvordan dit budget skal bruges. Oveni kommer flere segmenteringsmuligheder, mulighed for at tilføje forskellige call-to-action-knapper, der kan være med til at understøtte det, som du gerne vil have modtageren til at foretage sig samt flere forskellige annonceringsformater at arbejde med.

Tager du arbejdet med KPI’er alvorligt, så bør du gå helt uden om boost, og i stedet arbejde strategisk med egentlig annoncering i Business Manager.

LÆS OGSÅ:

> 11 (oversete) Instagram-tricks du skal kende

> Udnyt Instagrams maskinrum til din fordel

> Hvad SoMe-managere kan lære af godt smørrebrød

> Har du styr på dine Facebook-følgere?

 

 

 

Medierne, Facebook og klikmonstret under sengen

Det gjorde ondt, da JP/Politikens Hus for to uger siden meddelte, at der skal gennemføres væsentlige besparelser. En nedgang i indtægter tvinger det store bladhus ud i endnu en sparerunde i kølvandet på tidligere sparerunder, der har ramt alle eller enkelte af husets udgivelser. Som i 2013, hvor den store sparekniv var i brug på Ekstra Bladet.

”Vi har igennem foråret oplevet et stigende krydspres fra de store konkurrenter. På den ene side fra udlandet, primært Facebook og Google, og på den indenlandske scene fra DR, når det gælder vores digitale indholdssalg. Skiftet fra print til digitalt er accelereret i løbet af foråret, og det har ramt især printannonceomsætningen hårdere, end vi havde regnet med. Det gør behovet for at få betaling for vores digitale indhold større, og det er sværere med DR’s digitale nyhedsudbud,” lød det fra JP/Politikens Hus’ administrerende direktør Stig Kirk Ørskov til Journalisten og fik dermed signaleret, at man for så vidt godt kan se problemet.

Faktisk slår det hovedet på sømmet. I ligkisten, hvis man er rigtig sortseer. For fundamentet er i alvorlig grad ved at skride under de danske medier.

I særdeleshed grundet Facebook og Google, der i sig selv er væsentlige konkurrenter i kampen om danskernes sparsomme tid, men også er blevet de berømte ræve, som man normalt ikke sætter til at vogte høns.

Læs resten

Har du styr på dine Facebook-følgere?

Er du en af dem, der river dig i håret over en Facebook-gruppe, der slet ikke gider dit indhold, selvom du har helt styr på din Facebook-strategi og endda en klar mission med din tilstedeværelse på platformen?

Så har du måske et ofte overset – og potentielt alvorligt – problem med din Facebook-gruppe. Det er de forkerte mennesker, der følger dig.

Den klassiske fejl, som rigtigt mange har begået er, at de har startet en Facebook-side med en konkurrence, der har lokket mange og meget forskellige følgere til eller også har man bedt alle man kender om at følge. Alt sammen i bestræbelserne på at få kickstartet sin side og hurtig få volume på antallet af følgere,

Den kunne eksempel betyde, at den nystartede frisør i Valby har fået tante Oda i Viborg til at følge.

Tante Oda er ovenikøbet så godhjertet, at hun liker og deler alle opslag.

Det ser jo fint ud på papiret, men det er faktisk problematisk.

Facebook registrerer at tante Oda i Viborg er meget begejstret for frisørsalonen i Valby, og opslaget vil nu dukke op hos nogle af tante Odas nærmeste Facebook-relationer. Det kunne sagtens være andre familiemedlemmer, og måske nogle venner i det midtjyske. Altså næppe personer, som er umiddelbart relevante at nå ud til, hvis man er frisørsalon i Valby.

På baggrund af interaktionerne vælger Facebook at styre opslaget i retning af de mennesker, som algoritmerne vurderer er mest interesseret. Et væsentligt input, der indgår i beregningen, er de interaktioner, der løbende kommer til.

I værste fald så kommer opslaget altså ud i og omkring Viborg til folk, der kender eller ligner tante Oda. Det flytter absolut intet for frisørsalonen i Valby, og faktisk spænder det ben for frisørsalonens mulighed for at udnytte Facebook positivt i forhold til forretningen.

Har du styr på, hvor mange – og aktive – tante Oda’er der er i din Facebook-gruppe?

Da jeg startede som digital redaktør på HER&NU ‘arvede’ jeg en Facebook-gruppe på omkring 3000 personer. Problemet var, at de overhovedet ikke engagerede sig i det indhold, som vi slog op. Rækkevidden var meget lav på de fleste opslag.

Et hurtigt kig bagved afslørede, at en betragtelig del af følgerne var kommet til inden for meget kort tid for ret lang tid siden. Måske har man dengang kørt en konkurrence efter konceptet “følg os og deltag i konkurrencen”

De var altså ikke nødvendigvis kommet til som følgere på grund af det indhold, som rent faktisk blev slået op.

Det blev endnu mere tydeligt ved at kigge på demografien på følgerne. De var slet ikke i målgruppen for det redaktionelle indhold. Der var altså slet ikke sammenhæng mellem indhold og følgere. Dermed blev opslagene irrelevante for følgerne og det er om noget et dødsstød til enhver indsats på Facebook.

Hvad pokker gør man så? Og i særdeleshed hvis man ikke har ressourcerne til at starte forfra eller køre en stor kampagne for at tiltrække et stort antal af de ‘rigtige’ følgere.

Farvel til tante Oda

Afhængig af hvor mange følgere man har, så kan man starte med at prikke til dem man kender, og som slet ikke er relevante for den mission som man har med sin Facebook-tilstedeværelse. Simpelthen bede dem om at fjerne deres like til siden. Kort sagt sige pænt farvel til tante Oda’erne.

Det rækker dog kun så langt. I særdeleshed hvis man over tid har fået opbygget en følgerskare, der stikker i alle retninger, fordi man hen over længere tid har ageret på Facebook uden en egentligt strategi.

Det sidste var et eller andet sted tilfældet på HER&NU. Her havde det – vil jeg tro – handlet om at få samlet så mange følgere som muligt uden at man helt have gjort sig klart, hvem man ville have fat i og hvad man gerne ville med dem efterfølgende.

Is i maven

Min løsning på problemet, og jeg kan konstatere, at den er lykkedes, for vi er tæt på at være kommet i mål, var en langsigtet strategi.

I første omgang gjaldt det om at have is i maven, og fastholde den redaktionelle kurs. Det giver måske sig selv, når det nu er kerneforretningen, men der er faktisk brug for en grad af koldblodighed.

Man kan således hurtigt lade sig forblænde af muligheden for kort succes og lefle for de følgere som man har, uagtet at de faktisk ikke er i målgruppen. Det kan give en flot rækkevidde på opslagene, og det ser jo pænt ud, når det skal præsenteres for en chef, men ud fra en forretningsmæssig tilgang er det rent blændværk.

Ud over at ikke understøtte forretningen, så kan det i værste fald tiltrække endnu flere følgere, der slet ikke er i den målgruppe, som man optimalt helst vil nå.

Hold fokus

På HER&NU sad vi med 3000 følgere, der ikke rigtigt var interesseret i kerneforretningen, og det var jo optimalt set Facebook-følgerne, der skulle giver trafik til sitet og samtidig hjælpe til med at tiltrække flere følgere.

Løsningen blev en fokuseret strategi netop på, at få flyttet demografien i Facebook-gruppen i den rigtige retning.

Ønsket om trafik, der er det primære fokus, blev skubbet i baggrunden og i stedet handlede det om at lave opslag, der på den ene side var tro mod vores koncept, var interessant for målgruppen (den rigtige) og samtidig ikke direkte uinteressant for de eksisterende følgere. Det vil sige, at hver enkelt opslag blev vejet og målt ud fra dén klare præmisse. Succeskriteriet var engagement fra personer, der matchede målgruppen, men samtidig måske, måske ikke engagerede de eksisterende brugere. Det blev en meget håndholdt proces, hvor der blev kigget på profiler fra dem, der valgte at interagere og de nye følgere, som der kom til.

Løbende evalueringer gav så et fingerpeg om, hvilket indhold, der høstede mest succes ud fra præmissen, og der blev så løbende korrigeret på Facebook-indsatsen.

Med flere ressourcer kunne evaluering og korrigering nok have været mere effektiv, men uanset, så har vi nu rundet 10.000 følgere og demografien er flyttet markant tættere på den målgruppe, som vi gerne vil ramme.

Alt sammen i øvrigt nået på et meget beskedent Facebook-budget, hvilket ikke nødvendigvis er situationen alle steder.

Evaluer, korriger, evaluer, korriger …

Det er således muligt – med en stor pose penge – at markedsføre sit indhold til den rette målgruppe og herigennem tiltrække flere af de rigtige følgere. Enten via egentlige sponsorerede opslag (dark posts) eller betalte boost af opslag på sin væg. For begges vedkommende er det så vigtigt, at man har et klart billede af sin målgruppe og får sat det helt skarpt op i sine betalte opslag.

Har man pengene, så bør man klart tage det med i paletten, men det er så vigtigt, at man fortsat husker at evaluere på opslagene, så man hele tiden sikrer, at det man laver opfattes som relevant. Det vil på sigt betyde, at man kan opnå succes med færre penge.

Det er der vi er nu. Vores mest virale historier, der har nået ud til 600.000-700.000 mennesker på Facebook har ikke kostet en krone. De har alle sammen været fint i overensstemmelse med vores redaktionelle kernekoncept, og de er således en klar understregning af, hvor langt vi er kommet.

Vi er blevet mere relevante for vores følgere på Facebook. Ikke fordi vi har ændret på den redaktionelle profil, men fordi vi nu har en følgerskare, der matcher den.

Sæt ind NU!

Vi oplever større engagement, mere trafik (som nu er det primære mål), ganske stor rækkevidde og i øvrigt fortsat tilgang af nye følgere inden for målgruppen.

Alt i alt en succes, der dog har krævet hårdt arbejde, som kunne have  været undgået, hvis man fra starten havde haft et klart defineret mål for Facebook-indsatsen, og både styr på målgruppe, strategi og handlingsplan.

Hvis skaden er sket, og du står i samme situation, så er det bedre at gøre noget nu end at vente, for ud over at du slet ikke får nok ud af din indsats på Facebook, så er konkurrencen på platformen så hård, at det ikke bliver nemmere at rette op på og korrigere. Og slet ikke, hvis man er i en situation med få ressourcer til at gøre det.

Du kan altid starte med at tage pulsen på din Facebook-gruppe i Indblik (Insights). Her får du et hurtigt indtryk af køn, alder og geografi på dine følgere, på dem, der vælger at interagere med dit indhold, og på dem som dine opslag når ud til.

LÆS OGSÅ

Hey, PR-menneske! Du tabte noget … mig!

Projektstartbesvær? 5 dødssynder du skal undgå

Elsk dine fejl, du bliver klog af dem! Her er en af mine og hvad jeg lærte af den

Kunsten at være en sten i skoen