Dit netværk har brug for dit “hjælp!”

Taget i betragtning hvor stor betydning fællesskab har betydet for menneskehedens sejrsgang gennem årtusinder, er det slående, hvor dårlige mange er til at udnytte en af fællesskabets største styrker; evnen til at finde hinandens hænder, når der er mest brug for det.

Ikke fordi vi savner evnen til at reagere på en bøn om hjælp, men fordi mange af os har voldsomt svært ved at række ud og selv bede om den. Den lille erkendelse af, at vi med en håndsrækning kommer lettere forbi den forhindring, der står umiddelbart foran os, men som vi undlader at søge, fordi vi ikke tør spørge.

Det går nemmest i de nære relationer, der hvor hænder finder hinanden helt naturligt og hjælpen kan komme allerede før man selv har opdaget den. Det er langt sværere, når det handler om at række ud i det vidt forgrenede netværk, der ligger lidt længere ude. Det netværk, der ofte ikke er bundet af stærke sociale relationer, og derfor som udgangspunkt ikke har indbygget tryghed og tillid.

Jeg ikke så meget anderledes end de fleste. Jeg hjælper, når jeg kan,og griber, hvis jeg kan, men når jeg selv står fanget på kanten af orkanens øje og har brug for at række hånden ud, så falder det ikke altid lige nemt.

Det er bare nemmere at hjælpe end at spørge om hjælp. Når vi hjælper andre er det en overskudshandling, mens det modsatte typisk udløser følelsen af utilstrækkelighed, en sårbarhed, der kan være svær at håndtere. I særdeleshed, når det gælder de problemer, som går tæt på og som vi har bakset med i så lang tid, at det ender med at tære på troen til egne evner. Selvværdet falder og usikkerheden vokser. Paraderne kommer op, og så er det svært samtidig at række hænderne ud.

Fornuften forsøger sig med “hvad er det værste, der kan ske?” og “du ville selv hjælpe, hvis det var dig”, men vi er i følelsernes vold. Vi er bange. Bange for at blive afvist, bange for at blive set på som svage, uperfekte eller mindre værd, og dermed have mindre berettigelse i det netværk, som vi kunne række hænderne ud til.

Hvad vi fuldstændigt overser – og som jeg løbende forsøger at minde mig selv om – er, at det faktisk er helt afgørende for ethvert netværk, at nogen spørger om hjælp eller trækker på netværkets styrker.

Du kan hurtigt affærdige et netværk som ubrugeligt, hvis alle spørger om hjælp og ingen hjælper, men faktisk er et netværk, der gør det modsatte ikke ret meget bedre.

Et stærkt netværk lukrerer på, at alle har stærke og svage sider. De stærke sider bruges til at supplere hinandens svage sider. Da alle som udgangspunkt er gode til noget og mindre gode til noget andet, så er et velfungerende netværk ikke blot en slags sikkerhedsnet, men en katalysator på fremdrift for den enkelte og for kollektivet.

For flere tusinde år siden var det lige præcist det, der gjorde hele forskellen for menneskehedens vej mod toppen i fødekæden. Nogle gik på jagt, andre byggede bål, nogle lavede værktøj og andre sikrede de bedste forhold for de mindste. Den enkeltes spidskompetencer kom fællesskabet til gavn, og fællesskabet kvitterede ved at sikre, at man aldrig stod alene, hvis man stod i en situation, hvor kompetencerne ikke slog til. Mistede jægeren evnen til at fange mad i en periode, sikrede andre at vedkommende ikke sultede ihjel. Mistede et lille barn sin mor, trådte en anden til.

Det er basalt set det samme, der gør sig gældende for et stærkt netværk i dag, og det er netop bevidstheden om egne mangler, og tilliden til at netværket hjælper en med dem, der er så afgørende.

Derfor er også du nødt til at være den, der en gang imellem stiller dig op og beder om hjælp. For det puster liv i dit netværk. Når du rækker hånden ud, kickstarter du en proces, der er lige så vital for netværket, som når du selv er den, der griber en udstrakt hånd.

Det handler om tillid.

En bøn om hjælp eller en forespørgsel om assistance til et problem, der er vokset én over hovedet, er en tillidserklæring til netværket. Da alle velfungerende relationer bygger på tillid, er det netop det, der skal styrkes, og ved at vise tillid, gør andre det samme. Alle har i større eller mindre grad svært ved at vise, at de er løbet panden mod en mur og har brug for hjælp, men i det øjeblik man ser en anden vise den tillid at bede om hjælp, så er det pludselig lidt nemmere selv at gøre det samme. Tryghed og tillid vokser, netværket styrkes.

For 5000 år siden var det noget af de mest naturlige i verden. Dengang boede vi sammen, spiste sammen, levede og døde sammen, og det alt sammen stod og faldt med kollektivet. Selvom det ligger i vores natur, at vi er flokmennesker, så er vi i dag udfordret af at indgå i langt flere forskellige netværk, der slet ikke har et socialt fundament, og præget af et individuelt præstationskrav i et hav af sammenhænge.

Det betyder, at der ikke er tid og energi til at skabe den sociale relation og så ovenikøbet heller ikke kommer helt så naturligt i en digital virkelighed, men også at vi som udgangspunkt befinder os i en grad af indbyrdes konkurrence.

Betingelserne for et netværk, der virkelig er til gavn, når du har mest brug for det, er således udfordrede, hvis ikke du og jeg og alle andre investerer i det og styrker det.

Der er simpelthen brug for langt større mod til at vise tillid til mennesker, som vi ikke har en stærk social relation til og det kræver blandet andet, at vi alle sammen en gang imellem skal have paraderne ned og hænderne rakt ud, når det kan føles svært.

Det positive er, at langt hovedparten af os slet ikke kan lade være med at gribe de hænder, der rækkes ud i vores netværk – også i de faglige af slagsen – og så er der jo i virkeligheden ikke så meget at tabe …

LÆS OGSÅ

2 thoughts on “Dit netværk har brug for dit “hjælp!”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s