Etablering af nye forretningsområder kræver én afgørende ingrediens

Jeg har været med til at starte adskillige forretningsområder i og uden for nogle af Danmarks største mediehuse, og det har hver eneste gang slået mig, at det langt fra er nemmere at starte nyt i etablerede rammer frem for at starte for sig selv. Hvilket jeg i øvrigt også har prøvet.

Der har været kollegaer omkring mig med både lyst og evner til at være med, eller gøre det samme, men som i stedet har siddet mere eller mindre frustreret og kigget på. De medarbejdere, der ellers skulle være virksomhedens innovative rygrad.

Der har manglet en afgørende ting for at få dem med på vognen: Tillid.

Tillid udefra og indefra. Forstået som gensidig tillid mellem chef og medarbejder, mellem kollegaer og så den tillid, som den enkelte har til egne evner.

Den slags som du ikke kan købe dig til, som ikke kan dikteres og som tager tid at opbygge.

Grundlæggende har alle mennesker lyst og evner til at skabe nyt. Til gengæld er det ikke lige nemt for alle at forløse det.

Iværksætterne – entrepreneurerne – er dem, der umiddelbart har nemmest ved det. De har så meget indbygget drive, at de ikke kan lade være, og så stor tro på egne evner – og forvisning om, at det nok skal gå alt sammen – at de springer ud i det.

Alle os, der kan mærke at vi har det samme drive, men ikke samme selvtillid, og derfor har søgt trygheden i fast arbejde, skal have hjælp.

Virksomhedens interne iværksættere – intrapreneurerne – har brug for tillidsfulde rammer, hvis de skal være iderige, innovative og være med til at starte nye forretningsområder, enheder, redaktioner eller noget helt fjerde op.

Det handler om gensidig tillid til sin virksomhed, sin leder og sin kollegaer, oven i den selvtillid, der, hvis den havde været stor nok, havde sendt den enkelte ud i et forsøg på at starte noget selv.

Jeg har selv oplevet, hvordan det i perioder har haltet med tillid på alle fronter, og der er ikke noget mere dræbende for både initiativ, arbejdsglæde og lysten til at prøve noget nyt.

Tillid kommer ikke af sig selv, og den helt afgørende faktor for at få den vigtige byggesten etableret på en arbejdsplads starter ved ledelsen. Både den øverste og den enkelte medarbejders nærmeste chef.

Der er skrevet en massiv mængde bøger om ledelse, men sidder du som chef og savner en mere innovativ arbejdskultur, så er her fire væsentlige pointer, som jeg også selv har forsøgt at fokusere på, når jeg har haft ledelsesansvar.

1 Respekter kompetencer

Du har dygtige medarbejdere. Det er derfor du ansatte dem. Lyt til deres faglighed, og læg ikke skjul på, at deres kunnen er vigtig. Det opbygger selvtillid og øget fagligt selvværd, hvilket er så vigtigt, hvis dine medarbejdere skal vove sig ud til kanten af deres comfortzone og begynde at tænke kreativt.

Når det nogle gange fejler her, så skyldes det, tror jeg, at nogle chefer faktisk selv mangler den tillid til egne evner (og værd), at de er nervøse ved at fremhæve andres. I særdeleshed hos medarbejdere længere nede i hierarkiet.

2 Anerkend indsatsen – i stedet for at fokusere på resultatet

Innovation handler om at flytte sig ud af de faste og trygge rammer og prøve noget nyt. Målet er at flytte sig, og være kreativ. Det er en arbejdskultur, der ikke nemt lader sig placere i et regneark, og derfor er et ensidigt fokus på det endelige resultat også den stensikre vej mod mindre innovation. Så snart fokus er på slutmålet, ryger skyklapperne på og langt de fleste vælger sikre løsninger.

Der er simpelthen mindre spillerum til fejl eller vovemod, hvis blikket er låst fast i én retning.

Det er netop det at turde fejle, der kendetegner de mest innovative arbejdsmiljøer. Tillid til, at man ikke bliver hængt ud, fyret eller degraderet, hvis tingene går galt.

Det er derfor yderst vigtigt, at man får skabt den tryghed, og her ligger fokus på anerkendelse af indsatsen. Måske gik det, måske gik det ikke, men der blev prøvet og viljen var der, og alle er blevet klogere.

Det lyder dyrt, og det er klart, at befinder man sig i et presset marked, så det lige præcist her, at innovation typisk er den første taber. Det kan du læse mere om i mit tidligere blogindlæg: Omstillingparat er ikke det samme som innovativ

3 Skab rum og tid til ideudvikling

Ingen mennesker er i stand til at tænke nyt, skabe nyt eller udvikle på noget eksisterende, hvis de allerede arbejder på kanten af det maksimale i den eksisterende drift. Det siger egentligt sig selv, og derfor er det slående at langt de fleste intrapreneurer oplever, at så snart deres kreativitet slippes løs i virksomheden, så stiger deres arbejdstid. Det kan du læse mere om i mit tidligere blogindlæg: Derfor arbejder du (også) for meget

Det er her afgørende, at der rent faktisk er plads til mentale oaser. Mest håndgribeligt handler det om at skabe tiden for den enkelte, men det handler også om at sikre en kreativ dynamik i hverdagen. Eksempelvis give medarbejdere mulighed for at sparre med kollegaer, der har andre kompetencer.

4 Etabler rammerne til realisering af ideer – men hold dig uden for dem

Den gode chef – og det er virkelig en af mine kæpheste – er chefen, som får sine medarbejdere til at vokse med opgaven, forløser medarbejdernes evner og energi og agerer bolværk mod udefrakommende trusler.

Kort sagt står lederen vagt om den boble, som medarbejderen eller medarbejderne skal agere i. Der skal ryddes forhindringer af vejen og sikres tryghed for den enkelte og teamet.

Når en ide søsættes sker det med en større eller mindre gruppe af kompetente mennesker, der har brug for at holde fast i den kreative proces som den typisk er startet med. Ofte med en projektleder ved roret, der evner at holde overblik, men uden at blive dikterende. Over ham eller hende befinder sig den egentlige chef, hvis ypperste rolle at give projektgruppen de bedste arbejdsbetingelser, vise interesse og opmuntring. Men går samme chef ind og bliver den styrende faktor, så risikerer man – ud over at snigløbe en projektleder – at den innovative proces går tabt.

LÆS OGSÅ:

Kunsten at være en sten i skoen

Har du dræbt en igangsætter i dag?

Slip dine post-its og få flere ideer

 

 

6 thoughts on “Etablering af nye forretningsområder kræver én afgørende ingrediens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s